06 51513306 info@intercoaches.nl
Nieuwe site of goede grap?

Nieuwe site of goede grap?

Op 1 april werd Den Briel ingenomen, ten tijde van de 80-jarige oorlog. Vanaf die tijd was deze datum de dag bij uitstek om mensen om de tuin te leiden. Een soort bananasplit in de tijd dat er nog geen verborgen camera’s bestonden!
En 1 april 2015? Ook tijd voor een goeie grap? Dat zal best al heb ik er nog niet een bedacht. In elk geval wel de dag om de nieuwe site van Intercoaches te lanceren.

Door de verschillende activiteiten die Intercoaches onderneemt, is een aantrekkelijke site met een heldere indeling een must. U komt ongetwijfeld onderwerpen tegen waarvan u nog niet van wist dat we er bij Intercoaches mee bezig zijn. Want behalve trainingen en coachingen staat de laatste jaren het onderwerp Aanbestedingen stevig op de kaart. Uiteraard omdat dit onderwerp (veel van) onze zorg en welzijn moet stroomlijnen. Een forse klus voor de lokale overheid en instellingen op het gebied van zorg en overheid.

Dat Intercoaches een netwerk is, zorgt ervoor dat we steeds in beweging zijn en graag voorop lopen. Dat is de aard van het beestje en daardoor mist u de boot niet. Als u wilt dat we bij u ‘aanleggen’, bel dan Alice Hilbers (06-51513306) en maak een afspraak. U hoeft niet te rekenen op een grap maar wel op een luisterend oor. Onder het motto: twee weten meer dan één. En het motto vandaag gaat nog een stap verder: delen is vermenigvuldigen. Vandaar dat we graag onze site met u delen.

En . . . tot gauw!

Alice Hilbers
Intercoaches

Wie zijn de klanten(accounts) van een gemeente?

Wie zijn de klanten(accounts) van een gemeente?

De gemeente koopt in het kader van de Wet Maatschappelijke Opvang (Wmo) de nodige zorg (en welzijn) in. Vrijwel alles gaat via aanbestedingen (of subsidieaanvragen/uitvragen) omdat die methodiek het best het aanbod filtert.
In feite is de gemeente dus een grote klant van al deze leveranciers. Maar hoe houd je als klant ‘bij’ of je al je inkoop ook geleverd krijgt?

Drietrapsraket

Je zou het inkoopbeleid van een gemeente kunnen vergelijken met een drietrapsraket,

  • Fase 1 is het moment dat de gemeente haar zorgbeleid bepaalt
  • Fase 2 is het moment waarop dat beleid wordt vertaald in een aanbestedingstraject tot en met de gunning. De gegunde opdracht krijgt vorm in een contract.
  • Fase 3 is de periode waarop de gegunde leveranciers hun zorg en welzijnsdiensten daadwerkelijk uitvoeren en de daarbij horende resultaten zichtbaar worden.

Contractmanagement

Bij fase 3 worden de ‘afgesloten contracten’ uitgevoerd. En daarvoor moet een vorm gevonden worden waarmee de gemeente de levering volgt. Wilt u het een slag moderner? Dan liever ‘monitort’? Of juist een tikje klassieker: controleert? U snapt het al, voordat je het weet ben je als gemeente dag en nacht bezig met alle zorg en welzijn die je je op de hals hebt gehaald.
Met als resultaat dat je eigen welzijn ver te zoeken is.

Bestaat contractmanagement al langer of is het fonkelnieuw?

Contractmanagement is bijna zo oud als de weg naar Rome en kent tegelijk vele wegen die naar datzelfde Rome leiden. Het is de kunst dat u bij het monitors uw leveranciers zo volwassen en verantwoordelijk krijgt las maar kan. En dat u die zelfstandige en professionele houding mee door ontwikkelt. Zodat de transitie geen nieuwe slachtoffers maakt maar voor alle partijen een stap vooruit is.

Formaliteiten? We zijn toch van het gedogen?

Formaliteiten? We zijn toch van het gedogen?

Een aanbesteding valt onder het formaliteitenrecht, dat wil zeggen dat alle formele eisen zeer strikt worden gehanteerd. Zo strikt als we dat in Nederland nauwelijks gewend zijn. Als gedoogland debatteren we over de vraag of een voetbalteam dat een (goede!?) tweede plaats verovert, toch niet een officiële inhuldiging moet krijgen . . en zo zijn er meer staaltjes van gedogen.

Bij een rechtszaak kan een verdachte door een vormfout vrijuit gaan. U kent die situaties wel waarbij je je als krantenlezer gruwelijk opwindt. Precies hetzelfde soort regels is hier ook van toepassing. U dient alle officiële spelregels loepzuiver te volgen en daarna kunt u zich uitleven met uw aanbod. Ook in het deel van de aanbestedingen waarin u uw aanbod beschrijft, zwaaien schoolmeesters en vergelijkbare pennelikkers de scepter maar hier kunt u wel (als u daar moeite voor wilt doen!) scoren. Scoren? Ja!

De wet van het scoren

Een gemeente die haar zorgbeleid vertaalt in een aanbesteding met heldere vragen en kader, geeft een zorgaanbieder door die ‘helderheid’ duidelijk aan wat zij nu als gemeente wil en waarnaar zij in de toekomst wil. Dat hangt dus niet af van de vraag of u een ambtenaar of een wethouder spreekt maar van het beleid van de gemeente en de vertaalslag daarvan in een serie vragen. Ieder die de vragen professioneel en met de praktijk voor ogen beantwoordt, maakt een eerlijke kans.

Een formaliteit?

Een aanbesteding serieus beantwoorden is geen formaliteit maar een integraal plan. Waarbij kennis, samenwerking en een visie vereist zijn. Niet om er over te praten, maar om de resultaten daarvan te presenteren. Kortom, tijd voor acte de présence.

Pin It on Pinterest