06 51513306 info@intercoaches.nl
Hoe leer je inschrijven op een AANBESTEDING voor de ZORG? Ontdek de tips en trucs om te scoren.

Hoe leer je inschrijven op een AANBESTEDING voor de ZORG? Ontdek de tips en trucs om te scoren.

 

Aanbesteden is een hele ‘procedure’ geworden, een vaste route met de nodige regels. Wie inschrijft op een aanbesteding, doet dat om zó Zorg (of Welzijn) te ‘verkopen’. Een inschrijving die ‘gegund’ wordt, levert de instelling voor Zorg en/of Welzijn een gegarandeerde opdracht op. Na het bekendmaken van de voorlopige gunning (en een periode van 20 dagen) is het definitief en wordt het contract tussen gemeente en ‘leverancier’ (de gegunde partij) voorbereid.

Contract?

Ja, een aanbesteding bereidt een contract voor en de gemeente is de vragende partij. Dat gaat als volgt: de gemeente vraagt in de aanbesteding aan instellingen voor Zorg en Welzijn om (met de bijzondere vragen van de gemeente in het achterhoofd) hun aanbod te presenteren. Die presentatie maakt deel uit van het aanbestedingskader dat de gemeente op Tenderned of bijv. Negometrix publiceert en moet meestal in vaste ‘formats’ gezet worden.

 

 

Eenvoud is kenmerk van het ware

Ja, meestal is dat waar: hoe simpeler, hoe beter. Maar je inschrijving (en je bent vaak een van de vele inschrijvers) moet én de vragen van de gemeente als uitgangspunt nemen én daarvoor een passend aanbod maken. Met vermelding van ervaringen, referenties enz.

Inmiddels is zo’n aanbesteding een procedure met voetangels en klemmen. Dus álle reden om de tips en trucs in de vingers te krijgen.

Schrijf nu in op de training van 3 dagdelen (steeds 3,5 uur!) ‘Hoe maak je meer kans op een Aanbesteding?’

  • met de hele ‘route’ in beeld
  • speciaal voor Zorg/Welzijn
  • tot max. 3 deelnemers per organisatie welkom!

Pin It on Pinterest