06 51513306 info@intercoaches.nl

Accountmanagement voor gemeenten en (zorg)’bedrijven’

Accountmanagement gaat over het omgaan met je partners, je klanten. Dat is een nieuwe taak waar u als gemeente én als zorginstelling mee te maken hebt.

Accountmanagement bij een gemeente

De accountmanagers van een gemeente hebben met vrijwel alle ‘bedrijven’ (in Zorg/Welzijn) te maken en zijn erop gericht:

  • elk bedrijf te leren kennen en een ‘beeld’ daarvan te krijgen
  • bij bedrijven die diensten leveren (dus waarvan een subsidie-aanvraag is toegekend of aanbesteding is gegund) te monitoren of dat goed gaat.

Dit gebeurt in de zogenaamde monitorgesprekken.

Een monitorgesprek is bedoeld om samen – opdrachtgever en leverancier – na te gaan of de afspraken zoals in het contract verwoord, goed worden nagekomen. Ook worden in dat gesprek eventuele hobbels besproken. Intercoaches begeleidt dit via trainingen of coaching.

Accountmanagement bij een ‘bedrijf’

Bij een zorginstelling voor Zorg en Welzijn is ook een accountmanager of relatiebeheerder aan de slag. Want de grote buitenwereld (gemeenten en collega-instellingen) is deel van de markt waar opdrachten vandaan moeten komen.

Hoe doe je dat? Hoe treed je in contacten met gemeenten op zó’n manier dat je het goed en professioneel aanpakt? Wat zijn mogelijkheden tot contact die ‘helpen’? Wat zijn de do’s en don’ts?

Bel of mail voor meer informatie want de ééndaagse training (‘Grip op je lobbywerk’) is een stap in de goede richting. Daarnaast zijn er meerdaagse trainingen over ‘Effectief relatiebeheer’, en ‘Aan tafel bij onderhandse aanbestedingen’.

Meer weten?

Alice-150x150

Bent u geïnteresseerd in onze ondersteuning en opleiding voor aanbestedingen in de zorg? Bel dan 06-51513306 of mail naar info@intercoaches.nl.

Wij komen graag voor een vrijblijvende afspraak!

Pin It on Pinterest

Share This