06 51513306 info@intercoaches.nl
Advies bij een aanbesteding

Advies aanbesteding / subsidie-aanvraag

Een aanbesteding is een pittig proces.

    • De gemeente is de organisatie die de aanbesteding uitbrengt en waarbij vooral het team van de aanbestedende dienst dit hele traject voorbereidt en coördineert
    • De zorginstelling (of voor de gemeente: de zorgpartner) krijgt een forse stapel documenten die binnen 6 weken met een goede inschrijving moet worden beantwoord. Die inschrijving moet procedureel én inhoudelijk juist zijn. En inhoudelijk optimaal aansluiten bij de vraag/vragen van de gemeente.

Intercoaches en Zorg/Welzijn

Intercoaches adviseert over de beste aanpak en dan gaat het om déze vragen van zorginstellingen:

  1. Wij zien vragen in de aanbestedingen voor diensten waarmee we nog geen ervaring hebben. Moeten we nu afhaken of kun je dat uitleggen?
  2. Wij hebben een afwijzing op een eerdere aanbesteding gekregen maar snappen niet wat we toen fout deden. Kan een deskundige van Intercoaches meekijken?
  3. Veel informatie die we voor de inschrijving op onze aanbesteding willen gebruiken, halen we uit onze beleidsstukken. Dat is nogal aanbodgericht geschreven. Kan Intercoaches ons ondersteunen bij een vraaggerichte inschrijving?.

Deze lijst met vragen is uit te breiden met allerlei vragen over het hoe van de procedure, van juridische onduidelijkheden of van inhoudelijke vragen. Het team van Intercoaches houdt zich dagelijks met inschrijvingen op aanbestedingen bezig. En natuurlijk op zó’n manier dat de kans op gunning toeneemt.

Intercoaches en gemeenten

Intercoaches adviseert gemeenten met name over de communicatie rond de aanbesteding waardoor het contact met de zorgpartners zo goed en effectief mogelijk verloopt.

Onze schrijf-specialisten maken van úw input een vraaggerichte en effectieve inschrijving.

Meer weten?

Alice-150x150

Bent u geïnteresseerd in onze ondersteuning en opleiding voor aanbestedingen in de zorg? Bel dan 06-51513306 of mail naar info@intercoaches.nl.

Wij komen graag voor een vrijblijvende afspraak!

Ondersteuning bij aanbesteding

Pin It on Pinterest

Share This