06 51513306 info@intercoaches.nl
Hoe weet je zeker dat er een aanbesteding komt?

Hoe weet je zeker dat er een aanbesteding komt?

Vandaag krijg ik een klant aan de lijn. In opperste verbazing: in zijn regio heeft een samenwerkingsverband van gemeentes plechtig verklaard dat ze op 14 augustus een aanbesteding de deur uitdoen. Twee dagen ervoor wordt de datum een week verschoven naar 21 augustus en twee dagen dáárvoor (19 augustus) wordt het verschoven naar 28 augustus.

Lees meer
Nieuwe site of goede grap?

Nieuwe site of goede grap?

Op 1 april werd Den Briel ingenomen, ten tijde van de 80-jarige oorlog. Vanaf die tijd was deze datum de dag bij uitstek om mensen om de tuin te leiden.

Lees meer
Wie zijn de klanten(accounts) van een gemeente?

Wie zijn de klanten(accounts) van een gemeente?

De gemeente koopt in het kader van de Wet Maatschappelijke Opvang (Wmo) de nodige zorg (en welzijn) in. Vrijwel alles gaat via aanbestedingen (of subsidieaanvragen/uitvragen) omdat die methodiek het best het aanbod filtert.
In feite is de gemeente dus een grote klant van al deze leveranciers. Maar hoe houd je als klant ‘bij’ of je al je inkoop ook geleverd krijgt?

Lees meer
Formaliteiten? We zijn toch van het gedogen?

Formaliteiten? We zijn toch van het gedogen?

Een aanbesteding valt onder het formaliteitenrecht, dat wil zeggen dat alle formele eisen zeer strikt worden gehanteerd. Zo strikt als we dat in Nederland nauwelijks gewend zijn. Als gedoogland debatteren we over de vraag of een voetbalteam dat een (goede!?) tweede plaats verovert, toch niet een officiële inhuldiging moet krijgen . . en zo zijn er meer staaltjes van gedogen.

Lees meer
‘Heb je elk jaar kansen bij aanbestedingen?’

‘Heb je elk jaar kansen bij aanbestedingen?’

Vorige week kreeg ik deze vraag per mail. Een man vroeg zich af of hij elk jaar ‘in de prijzen’ kan vallen met als ondertoon: dan kijk ik wel wanneer ik eraan mee doe. Zo’n vraag heeft een ouderwetse gezelligheid waar je direct de open haard bij aan zou maken. Een toon van ‘we zien wel . .’ of ‘wie doet me wat?’

Lees meer
Vraaggericht! Nieuwe modekreet?

Vraaggericht! Nieuwe modekreet?

Voor het geval u het nog niet wist: u wordt geacht vraaggericht te zijn. Dat wil zeggen dat u inspeelt op vragen van degene met wie u in gesprek bent. Als u nu denkt dat ondergetekende niets van vraaggerichtheid moet hebben, ga ik u uit de droom helpen. Want we gaan daar nog lang niet ver genoeg in!

Lees meer

Quote

A person who never made a mistake never tried anything new.

Lees meer

Pin It on Pinterest

Share This