06 51513306 info@intercoaches.nl

Einde 2018 – begin 2019 verwacht het managementteam van Miks Welzijn in Joure dat de gemeente een aanbesteding uitschrijft, waaraan ze zeker zullen deelnemen. Bestuurder, Kleis Pit, bedacht zich geen moment en was vastberaden meer kennis te vergaren over deze materie. ‘Met de voorbereiding kun je niet vroeg genoeg beginnen. Toen wij de training aanbesteding voor Zorg en Welzijn van Intercoaches op het spoor kwamen via een collega van een andere organisatie, heeft ons managementteam besloten dat vier personen hieraan zouden deelnemen. Zo gezegd zo gedaan. Inmiddels zijn de managers van facility management, finance, primair proces en ikzelf op training geweest.

Proeverij en training over aanbesteden

Zo enthousiast als die collega was over de proeverij van Intercoaches over aanbestedingen, zo enthousiast waren wij na de training aanbesteding in Zorg en welzijn van 3 dagdelen. Deze training hebben wij in het voorjaar van 2018 gevolgd. Alle afdelingen uit de organisatie die met deze aanbesteding te maken gaan krijgen hebben nu dezelfde input ontvangen, ze spreken dezelfde taal en de neuzen staan dezelfde kant op.‘

Voorbereiden op de aanbesteding

En daarna werd het tijd de handen uit de mouwen te steken. ‘Er is nu al een globaal plan van aanpak gemaakt voor het uitbrengen van de aanbesteding. Hiermee leggen we aan de organisatie uit wat er moet gebeuren en wie welke input moet leveren. Natuurlijk moet er over sommige onderdelen nog een ei worden gelegd. Dat doen we samen. Iedereen gaat er 120% voor. Omdat we nu een duidelijke focus hebben, zie je dat mensen zelfverzekerder zijn en vol overtuiging dat die aanbesteding gewonnen wordt.

Profilering van de organisatie

Kleis Pit van Miks welzijn
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
Toen Kleis Pit ruim een jaar geleden in dienst trad bij Miks welzijn kwam -het actiever bedrijven van PR en communicatie- ook op zijn wensenlijstje. ‘De activiteiten van Miks welzijn moeten veel breder – dan van oudsher- bekend worden. En daar wordt nu hard aan gewerkt. Ons verhaal willen en moeten we vertellen. Door de training is het besef ontstaan dat het hebben van een duidelijke en goede profilering onontbeerlijk is. Daarom werken we nu ook actief aan onze PR en communicatie. Een duidelijk verhaal over wat we doen en waar we van zijn is sowieso een onderdeel in de aanbesteding. We hebben nog even wat tijd dit aan te scherpen.’

Handvatten over aanbesteding

‘Tips uit de training, zoals:
• op tijd beginnen met voorbereiden op de aanbesteding en het schrijven ervan
• anticiperen op ontwikkelingen
• niet in de stress schieten
• dingen rustig uitzoeken en
• je organisatie meenemen
hebben we ter harte genomen en zijn we nu actief mee bezig.’

Pluspunten en humor

‘Wat ik vooral erg plezierig vond aan de training was dat je uitgedaagd wordt buiten gebaande paden te treden en je leert van buiten naar binnen te kijken. Je komt tot het besef dat je je moet focussen op hoe de ander naar jou kijkt! Je krijgt een breed beeld over aanbesteden en de handvatten die worden aangereikt zijn direct in de praktijk toe te passen.’
De groep bestond uit deelnemers van verschillende organisaties met uiteenlopende achtergronden. Hierdoor werden verschillende zienswijzen naar voren gebracht en besproken. Verder zijn de dames van Intercoaches, Alice en Marije, deskundig op de inhoud, spelen daarmee in op de groep met de nodige humor. Hierdoor ontstond openheid en ruimte voor iedereen. Het was echt lachen met elkaar.’

Inmiddels zijn er plannen om met een aantal collega’s uit het veld een masterclass te organiseren. Als die masterclass er komt, dan wordt Intercoaches weer ingeschakeld.

Wilt u meer weten over aanbesteden?

 

Pin It on Pinterest

Share This