06 51513306 info@intercoaches.nl

Een aanbesteding valt onder het formaliteitenrecht, dat wil zeggen dat alle formele eisen zeer strikt worden gehanteerd. Zo strikt als we dat in Nederland nauwelijks gewend zijn. Als gedoogland debatteren we over de vraag of een voetbalteam dat een (goede!?) tweede plaats verovert, toch niet een officiële inhuldiging moet krijgen . . en zo zijn er meer staaltjes van gedogen.

Bij een rechtszaak kan een verdachte door een vormfout vrijuit gaan. U kent die situaties wel waarbij je je als krantenlezer gruwelijk opwindt. Precies hetzelfde soort regels is hier ook van toepassing. U dient alle officiële spelregels loepzuiver te volgen en daarna kunt u zich uitleven met uw aanbod. Ook in het deel van de aanbestedingen waarin u uw aanbod beschrijft, zwaaien schoolmeesters en vergelijkbare pennelikkers de scepter maar hier kunt u wel (als u daar moeite voor wilt doen!) scoren. Scoren? Ja!

De wet van het scoren

Een gemeente die haar zorgbeleid vertaalt in een aanbesteding met heldere vragen en kader, geeft een zorgaanbieder door die ‘helderheid’ duidelijk aan wat zij nu als gemeente wil en waarnaar zij in de toekomst wil. Dat hangt dus niet af van de vraag of u een ambtenaar of een wethouder spreekt maar van het beleid van de gemeente en de vertaalslag daarvan in een serie vragen. Ieder die de vragen professioneel en met de praktijk voor ogen beantwoordt, maakt een eerlijke kans.

Een formaliteit?

Een aanbesteding serieus beantwoorden is geen formaliteit maar een integraal plan. Waarbij kennis, samenwerking en een visie vereist zijn. Niet om er over te praten, maar om de resultaten daarvan te presenteren. Kortom, tijd voor acte de présence.

Pin It on Pinterest

Share This