06 51513306 info@intercoaches.nl

Vandaag krijg ik een klant aan de lijn. In opperste verbazing: in zijn regio heeft een samenwerkingsverband van gemeentes plechtig verklaard dat ze op 14 augustus een aanbesteding de deur uitdoen. Twee dagen ervoor wordt de datum een week verschoven naar  21 augustus en twee dagen dáárvoor (19 augustus) wordt het verschoven naar 28 augustus.
‘Kan dat zomaar?’ vraagt mijn klant.
‘Ja, antwoord ik, het kan, want het gebeurt’.
‘En nou het gekke, aldus mijn klant, we denken dat die gemeentes het samen niet eens zijn over de aanpak en onderling hommeles hebben. En dat het daardoor steeds doorschuift. Maar om nou te zeggen dat dit handig is als collega’s op vakantie zijn of willen, dat is wat overdreven.’

Tja, de spijker op de kop. Gemeentes hebben sinds een jaar een team inkopende of aanbestedende dienst. Dat kan een hele bescheiden of een grotere afdeling zijn, afhankelijk van de ambitie (en alles daar tussen).
In samenwerkingsverbanden staat allereerst de apenrots op de agenda, het holle getrommel op de breedste borstkas (dus het wie?) en pas daarna  het wat en het hoe.  Overigens is de apenrots nooit een officieel agendapunt, het staat niet op schrift maar je ‘voelt’ het.

Dan volgt uitvoerig het wat (door brave borsten die op de inhoud duiken) en dat is een rustige ronde die ook wel op afstand wordt gezet ( Wie kan hier een A4 –tje voor maken?).
Bij het ‘hoe’ wordt de WIE (met hoofdletters) weer actief. Je kunt een bestelling opnemen, een pan eten koken en het gerecht serveren. De bestelling opnemen en uitserveren gebeurt onder de ogen van publiek en daar speelt de WIE een grote rol. In de keuken sta je onzichtbaar de wens van andere te brouwen en dat is het minst interessant.

Vandaar dat u niet verbaasd moet zijn als een aanbesteding een paar keer wordt aangekondigd en verschoven. Uiteindelijk komt hij in uw mailbox en herkent u direct de nodige onduidelijkheden (lees: interne discussiepunten). Ga actief op zoek naar die onduidelijkheden en stel er vragen over. Want als u inmiddels denkt dat uw portie wel naar Fikkie mag, krijgt u spijt.
Blijf spits op uw mailbox, op onduidelijkheden en op de officiële bijeenkomst waar u vragen mag stellen en stel ze ook.

U mag van alles vragen of opmerken. Behalve over het feit dat de aanbesteding een paar keer is verschoven. Want zoals u begrijpt: dat had uitsluitend met de kwaliteit te maken en met niets anders. Met niets anders. Dus ook niet met de apenrots want hoe groot die ook is, ‘officieel’ bestaat hij niet!

Pin It on Pinterest

Share This