06 51513306 info@intercoaches.nl
Aanbesteden in de zorg

De zorgsector wordt overspoeld met aanbesteden. Waarom? Waarom zoveel administratieve rompslomp? Het antwoord is simpel: uw gemeente wil dat er binnen haar gemeentegrenzen zorg wordt geleverd waar vraag naar is. Dat is één en twee is dat deze zorg betaalbaarder moet worden. Of aanbesteden (dus de regels van vraag en aanbod) daarvoor de geschikte manier is, is maar de vraag. Maar voorlopig is het niet anders!

Hoe ‘leer’ je om je zorgaanbod en je dienstenpakket in een aanbesteding onder te brengen? Hoe doe je dat goed?

Krijg de juiste vraag in de aanbesteding helder

Een aanbesteding is een pakket documenten waarin de gemeente haar vraag (ook wel: uitvraag) heeft verwoord. Doordat u veel ‘papieren’ krijgt, is het zaak om die vraag goed boven tafel te krijgen (en niet te gaan discussiëren met collega’s of u het er mee eens bent). Hoe doet u het goed? Loop alle documenten langs en bepaal de status en bedoeling ervan.

Toets de wegingsfactoren van de Aanbesteding

Het aanbestedingspakket bevat ook een rubriek met wegingsfactoren. U kunt zien hoe uw inschrijving op deze aanbesteding beoordeeld wordt, dus wat het zwaarste weegt.

Gebruik het format voor de inschrijving:

Het pakket bevat vragenlijsten in de vorm van een vast format waarop u uw inschrijving moet plaatsen, zodat elke vraag beantwoord wordt.

Formuleer vraaggericht: wat is het effect?

Door de vragenlijst zó in te vullen dat de gemeente ziet wat u bijdraagt aan en aanlevert voor haar vraag met úw meerwaarde, maakt u meer kans op gunning. Veel inschrijvers beschrijven wat ze doen in plaats van wat hun bijdrage aan effect heeft. Beschrijven wat je ‘doet’, levert meestal een aanbodgericht stuk op. Beschrijven wat je ‘oplevert’, maakt je veel vraaggerichter.

Intercoaches biedt:

Bij de cursussen van Intercoaches leert u in een paar stappen vraaggericht en op de juiste plaats het antwoord te geven dat daar doorslaggevend is. Door dat te oefenen met simpele tips, krijgt u het snel in de vingers en maakt u inschrijvingen met veel kans op gunning. En dat betekent dat u met uw inschrijvingen uw marktaandeel behoudt én uitbouwt. Ja, ik wil meer weten over de opleiding aanbesteden in de zorg!

Meer weten?

Alice-150x150

Bent u geïnteresseerd in één van onze trainingen of wilt u meer informatie?

Bel dan 06-51513306 of mail naar info@intercoaches.nl.

Wij komen graag voor een vrijblijvende afspraak!

Neem contact op

8 + 12 =

Pin It on Pinterest

Share This