06 51513306 info@intercoaches.nl
Aanbesteden in de jeugdzorg

Jeugdzorg is de vorm van zorg die als eerste via aanbestedingen werd ingekocht en nog steeds bij uitstek het type zorg dat veel aandacht in de zorginkoop krijgt. Daar zijn twee redenen voor:

  1. Aanbesteden in Jeugdzorg loont. Er zijn dankzij het feit dat er voor 2015 hele grote budgetten in de Jeugdzorg beschikbaar waren, vooral dáár besparingen te verwachten dankzij een goed ingericht aanbestedingstraject. Althans, zo dacht men . . . Bovendien waren er dankzij de grote budgetten heel veel aanbieders die deze lucratieve vorm van zorg (lees: markt) hadden ontdekt en daarom wilde de overheid met name hier ingrijpen. Het gevolg van deze gedachtegang is dat organisaties in de Jeugdzorg met complexe en pittige aanbestedingen te maken hebben terwijl ze tegelijkertijd door de bezuinigingen en de ambulantisering (d.w.z. het afbouwen van residenties en het veel meer ambulant werken) voortdurend creatief moeten zijn om hun werk goed te doen.
  2. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De meeste mensen vinden het ook terecht dat jeugdzorg zich moet bewijzen, ‘want daar is hun werk ook naar’. Wie moet zorgen voor kinderen met alle mogelijke problemen waar kinderen mee te maken hebben (vechtscheidingen, hum familie met schulden/drugsproblematiek/criminaliteit enz.) moet dat vak en die ondersteuning heel serieus nemen. En de gemeente die nu verantwoordelijk is voor het grootste deel van de Jeugdzorg, stelt daarom hoge eisen.

Inschrijven als aanbieder van jeugdzorg

Misschien denkt u wel: een aanbesteding is een aanbesteding. En hoewel dat meestal opgaat, is een aanbesteding van jeugdzorg bijzonder door:

  • het feit dat het vrijwel altijd een Europese Aanbesteding is, vanwege de hoogte van het bedrag {klik naar info over een Europese Aanbesteding}
  • het feit dat de risico’s en kansen uitgebreid moeten worden toegelicht én het feit dat er veel innovaties of innovatieplannen worden verwacht.

Intercoaches en ondersteuning voor jeugdzorg

Als aanbieder van Jeugdzorg biedt u vooral Jeugdzorg. Daar ligt uw hart en het zwaartepunt van de zorg die u biedt. Een aanbesteding ‘missen’ is dan ook een ramp want dat heeft direct gevolgen voor uw cliënten en uw organisatie. U bent daarom dubbel afhankelijk van een goed ingevulde (de juiste geschiktheidseisen) en een effectieve vernieuwende inschrijving. Die inschrijving op een aanbesteding verdient dus alle aandacht, van uw eigen mensen en van een ondersteuningsspecialist. Intercoaches biedt ondersteuning en verzorgt trainingen over het inschrijven op een aanbesteding.

Meer weten?

Alice-150x150

Bent u geïnteresseerd in onze ondersteuning en opleiding voor aanbestedingen in de zorg? Bel dan 06-51513306 of mail naar info@intercoaches.nl.

Wij komen graag voor een vrijblijvende afspraak!

Meer informatie?

Bekijk onze opleidingen
Bekijk onze ondersteuning
Of neem contact op

Pin It on Pinterest

Share This