06 51513306 info@intercoaches.nl
Intercoaches, eerste hulp bij aanbestedingen

Intercoaches – een netwerk van zelfstandige professionals – is thuis in beide ‘kanten’ van een aanbesteding (of subsidieaanvraag/uitvraag), dus in Vraag én Aanbod. Daarom werken we én voor gemeentes én voor zorginstellingen

Sinds begin 2014 zijn we met een groep zelfstandige professionals bezig om alle ins en outs van aanbestedingen (of subsidieaanvragen/uitvragen) onder de loep te nemen. In deze tekst gaan we eerst uit van een zorginstelling die:

 1. een aanbesteding binnenkrijgt.
 2. in zeer korte tijd de vragen voor de vragenronde moet indienen.
 3. beoordeelt welke ‘eigen’ projecten de meeste kans op succes hebben.
 4. nagaat hoe de input (of het aanbod) helder en aantrekkelijk gepresenteerd kan worden (En zó dat het ‘mag’!).
 5. nog één keer de aangeleverde input doorloopt op taal en vormgeving. In feite bekijk je je inzending dan met de ogen van de gemeente.
 6. het aanbod op tijd en met alle documenten in de voorgeschreven volgorde en op de juiste manier ondertekend en ingevuld, indient.

Intercoaches doet het volgende: voor elke stap (b tot f) maken we een heldere handleiding met voorbeelden of doen we een ‘check’ of u als zorginstelling nog voldoende bij de vragen van de gemeente blijft. Steeds heel praktisch tot en met een redactieronde (met marketinginsteek) waardoor u uw kansen op ‘gegund krijgen’ optimaal benut.

a. Als de aanbesteding (of subsidieaanvraag/uitvraag) binnenkomt
 • Hoe beoordeel je snel of je kans maakt?
 • Hoe zie je wat je moet aanleveren?
 • Welke mensen moeten vooral in het team voor deze ronde zitten?
b. Voor de vragenronde of informatiebijeenkomst
 • Welke vragen gaan we stellen? Hoe dekken we ons nu vast in om later op bepaalde onderdelen terug te kunnen komen?
 • Wie gaan er naar de infobijeenkomst en hoe spelen we de presentatie van de gemeente intern door?
c. Suggesties voor opbouw
 • Welke projecten maken veel kans op gunning? Hoe omschrijven we dit?
 • Hoe krijgen we medewerkers mee in het uitdenken van nieuwe vormen?
 • Wie helpt intern om innovatiekansen te herkennen?
 • Wat is een goed uitgangspunt voor een brainstorm intern? (Kan Intercoaches daarbij helpen?)
d. Check de kansen!

Elk format van een aanbesteding heeft plaatsen waar voorbeelden zijn toegestaan en waar dat beslist NIET mag! Hoe zit dat bij ons?

e. Kijken door de ogen van de gemeente

De gemeente wil meestal uitgangspunten als ‘samenwerking’, ‘innovatie’ en ‘effectiviteit’ terugzien.

 • Hoe laat je dat in je teksten zien en schrijf je vraaggericht?
 • Wat betekent dat voor de vormgeving en wat is daarin toegestaan?
 • Kortom, waar liggen de kansen?
f. Indienen

Bij het ‘aanbod’ moet je ook een aantal verklaringen, referenties en voorbeelden aanleveren. Alles volgens strikte regels. Wie bewaakt dit en/of is daar een handige checklist voor?

Gratis proeverij

Maak een afspraak voor een proeverij, een gratis workshop waarvoor u zelf een aantal vragen kunt aanleveren.

Daarnaast komen de tips en trucs voor AANBESTEDINGEN naar voren en de 10 meest gestelde juridische vragen.

Intercoaches is er ook voor gemeentes!

Meer weten?

Alice-150x150

Wilt u meer weten?

Bel dan 06-51513306 of mail naar info@intercoaches.nl.

 

Intercoaches: eerste hulp bij aanbestedingen

Bij Intercoaches kunnen we de gehele aanbesteding (of subsidieaanvraag/uitvraag) – of onderdelen daarvan – begeleiden. Vrijwel alle klanten nemen onze ‘Analyse met vragenlijst’ af, dat is een basisdocument dat meteen laat zien hoe het totale aanbestedingspakket in elkaar zit en over welk onderdeel u aan de gemeente een vraag zou moeten stellen om onduidelijkheid te voorkomen. Als u ons uitnodigt voor een proeverij of een proeverij bijwoont, krijgt u daarna een map met geprint alle onderdelen van de totale procedure.

Meer weten?

Bel: Alice Hilbers (06-51 51 33 06) en maak een afspraak voor een proeverij, een gratis workshop waarvoor u zelf een aantal vragen kunt aanleveren. Daarnaast komen de tips en trucs voor AANBESTEDINGEN in 2015 (voor 2016) naar voren en de 10 meest gestelde juridische vragen.

Hoe zit het met de continuïteit?

Intercoaches is een netwerk van zelfstandige professionals die samenwerken in ‘gelegenheidscoalities’ voor pittige projecten bij klanten. We zijn allen hoog opgeleid, HBO-plus of WO en volgen voortdurend de nieuwste ontwikkelingen. Ieder heeft ook een aantal jaren in een dienstverband gewerkt. We zijn klantgericht.

Vaak krijgen we te horen dat je als Zelfstandige (meestal aangeduid als ZZP ‘er) een risico vormt omdat je gemakkelijk kunt ‘omvallen’. Die zorg van onze opdrachtgevers kunnen we ons voorstellen.

Dat laatste ondervangen wij door in tandemconstructies te werken, met effectieve overdrachtsprocedures en daarnaast scholen we ons voortdurend, zorgen voor slimme vakantie-vangnetten en werken daardoor met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Onze klanten noemen ons ondernemend en klantgericht en zo werken we ook graag!

Veelgestelde vragen

1. Hoe beoordeel je snel of je ‘kansen maakt’ bij een aanbesteding?

Een aanbesteding (of subsidieaanvraag/uitvraag) bestaat meestal uit een ‘pakket’ documenten (1-6 gemiddeld, tussen de 30 en 80 pagina’s) dat snel, zo mogelijk binnen 3 dagen, doorgenomen moet worden. Bij Intercoaches spitten we dat pakket door en beschrijven dat in een handige en overzichtelijke matrix (de analyse). Daardoor ziet u snel of het gevraagde (inclusief de kleine lettertjes) en de beoordeling kansen bieden.

2. Welke vragen gaan we stellen? Wat is handig?

Als u vragen ‘mag’ stellen, en dat recht hebt u in elk geval bij een Europese aanbesteding, is het altijd van belang om dat te doen. Vrijwel elke aanbesteding vermeldt enkele keren dat ‘onjuistheden of onduidelijkheden door ú als zorgaanbieder’ tijdig moeten worden benoemd. Als u dat niet doet, mag u (zelfs als de gemeente aantoonbaar fout zit) daar later niet op terug komen. Kortom, vragen stellen MOET!

Bij Intercoaches kunnen we na de Analyse ook voor u een uitgewerkte vragenlijst samenstellen waarin de vragen precies zó verwoord zijn dat u ze direct kunt indienen.

3. Wie helpt intern om innovatiekansen te herkennen?

U heeft als zorgaanbieder veel meer kans op ‘gunning’ als u laat zien dat u innoveert. Vaak wil het MT meedoen aan een aanbesteding, maar krijgt men vanuit de organisatie voorbeelden en projecten nog in de ‘oude’ verpakking aangeleverd, waardoor je bij voorbaat weet dat je daardoor kunt afvallen. Ook hier kan een stuk begeleiding van Intercoaches in ondersteunen: in het meedenken over een nieuwe aanpak!

4. Hoe krijg je snel door wat wel en wat niet mag in het aangeleverde format?

In het aanbestedingspakket staat informatie over de ‘vormeisen’. Die moeten nauwgezet opgevolgd worden omdat daar tegen ‘zondigen’ tot uitsluiting kan leiden.

Bij Intercoaches is één van onze producten: Suggesties voor Opbouw. Dat beschrijft precies hoe het aanbod moet worden ingediend, waar ruimte is voor eigen ideeën en voorbeelden en waar niet. Ook de manier waarop voorbeelden later uit de verf komen, worden met een voorbeeld verduidelijkt.

5. Hoe laat je in je teksten zien dat je bij de wensen van de gemeente aansluit?

Er zijn teksten die de lezer in úw organisatie en werkwijze trekken en teksten die laten zien welke resultaten u bereikt en hoe u daarin praktisch en effectief te werk gaat. Dat laatste is de bedoeling! Wollige taal ontmoedigt de lezer.

Intercoaches verzorgt een redactieslag mét marketinginsteek waardoor uw aanpak aanspreekt.

Neem contact op

3 + 3 =

Pin It on Pinterest

Share This