06 51513306 info@intercoaches.nl
Aanbesteden door de overheid

Deze vragen stellen gemeenten aan ons:

  • ‘Wij willen graag dicht bij onze burgers staan. Weten wat er leeft en daarop inhaken. We vinden het lastig om dit praktisch vorm te geven. Kunnen jullie ons adviseren?’ ‘Onze inwoners klagen dat ze door ons van het kastje naar de muur worden gestuurd. Hoe kunnen we beter omgaan met hun vragen?
  • ‘Onze vorige aanbesteding riep zoveel vragen op dat we een nota van inlichtingen van meer dan 40 pagina’s moesten publiceren. Dat nooit weer! Wie kan ons helpen met het maken en formuleren van een heldere aanbesteding?’
  • ‘Van sommige soorten van zorg hopen we standaard dat we ‘er te weinig van weten’ en dat roept bij beide partijen (zorgpartners en ons) irritatie op. Hoe richten we onze communicatie met de zorgpartners beter in?’

Een kleine greep uit vragen van medewerkers Sociaal Domein werkzaam bij (lokale) overheden waarbij Intercoaches begeleidt en adviseert op het gebied van aanbesteden. De overheid is dan een gemeente die voor haar burgers goede zorg moet organiseren.

Dat organiseert zij via zorginkoop en dat proces kan op verschillende manieren vorm krijgen, bijv.:

  • in een onderhandse aanbesteding, waarbij de gemeente zelf enkele zorgpartijen uitnodigt
  • via bestuurlijk aanbesteden, waarbij de gemeente samen met vele zorgpartners gespreksrondes houdt en gezamenlijk een kader voor de aanbesteding wil ontwerpen om op die manier gebruik te maken van de kennis en ervaring van de zorgpartners).
  • via een (Nederlandse) aanbesteding (tot een bedrag van €750.000 euro)
  • via een Europese aanbesteding (vanaf €750.000 euro)
  • of nog ‘anders’.

Meer informatie voor Accountmanagers Overheid.

Meer weten?

Alice-150x150

Bent u geïnteresseerd in één van onze trainingen of wilt u meer informatie?

Bel dan 06-51513306 of mail naar info@intercoaches.nl.

Wij komen graag voor een vrijblijvende afspraak!

Aanbesteden door de overheid

Pin It on Pinterest

Share This