06 51513306 info@intercoaches.nl

Voor het geval u het nog niet wist: u wordt geacht vraaggericht te zijn. Dat wil zeggen dat u inspeelt op vragen van degene met wie u in gesprek bent. Als u nu denkt dat ondergetekende niets van vraaggerichtheid moet hebben, ga ik u uit de droom helpen. Want we gaan daar nog lang niet ver genoeg in!

Wat doet een dienstverlener?

Nederland krijgt steeds meer dienstverleners. Ooit zijn we met elkaar meer de hoogte in gegaan dan de breedte. Met 16 miljoen Nederlanders op een kleine lap grond, moet je wel de lucht in.

De profit sector verhuisde veel productie naar het buitenland en ging zelf meer adviseren. We zijn nu dan ook een land van adviseurs, consultants en coaches. En als dat soort dienstverlenende organisaties een boterham willen hebben, zullen ze niet langer moeten adviseren wat hun zelf goed dunkt maar moeten luisteren naar hun klant. Dat is vraaggericht.

En zo’n houding levert er automatisch service bij. Service is niet een apart product maar de kern van vraaggerichtheid. De naam dienstverlener zegt het al: je leent je oren uit.

En nu wat vaak misgaat…

Veel organisaties van zorg, onderwijs en (semi-)overheid hebben zich marktprofielen laten aanmeten. Alsof het een maatpak is. En hebben zich vervolgens laten aanpraten dat ze dat profiel ‘op de markt moeten zetten’.

U snapt wat er dan gebeurt… Je gaat hardop roepen dat je:

  • Goed kunt luisteren
  • De klant centraal stelt…en…
  • Vraaggericht werkt.

En als dan niemand dat serieus neemt omdat je moet doen wat je zegt in plaats van te zeggen wat je gaat doen… wordt het een droog boterhammetje wat je verdient. Meer knäckebröd.

Ondergetekende maakt per ommegaande een afspraak met u als u van vraaggerichtheid houdt en dat wilt ervaren.

Bellen dus! (Telefoon: 06 51 51 33 06)

Alice Hilbers

Pin It on Pinterest

Share This