06 51513306 info@intercoaches.nl

De gemeente koopt in het kader van de Wet Maatschappelijke Opvang (Wmo) de nodige zorg (en welzijn) in. Vrijwel alles gaat via aanbestedingen (of subsidieaanvragen/uitvragen) omdat die methodiek het best het aanbod filtert.
In feite is de gemeente dus een grote klant van al deze leveranciers. Maar hoe houd je als klant ‘bij’ of je al je inkoop ook geleverd krijgt?

Drietrapsraket

Je zou het inkoopbeleid van een gemeente kunnen vergelijken met een drietrapsraket,

  • Fase 1 is het moment dat de gemeente haar zorgbeleid bepaalt
  • Fase 2 is het moment waarop dat beleid wordt vertaald in een aanbestedingstraject tot en met de gunning. De gegunde opdracht krijgt vorm in een contract.
  • Fase 3 is de periode waarop de gegunde leveranciers hun zorg en welzijnsdiensten daadwerkelijk uitvoeren en de daarbij horende resultaten zichtbaar worden.

Contractmanagement

Bij fase 3 worden de ‘afgesloten contracten’ uitgevoerd. En daarvoor moet een vorm gevonden worden waarmee de gemeente de levering volgt. Wilt u het een slag moderner? Dan liever ‘monitort’? Of juist een tikje klassieker: controleert? U snapt het al, voordat je het weet ben je als gemeente dag en nacht bezig met alle zorg en welzijn die je je op de hals hebt gehaald.
Met als resultaat dat je eigen welzijn ver te zoeken is.

Bestaat contractmanagement al langer of is het fonkelnieuw?

Contractmanagement is bijna zo oud als de weg naar Rome en kent tegelijk vele wegen die naar datzelfde Rome leiden. Het is de kunst dat u bij het monitors uw leveranciers zo volwassen en verantwoordelijk krijgt las maar kan. En dat u die zelfstandige en professionele houding mee door ontwikkelt. Zodat de transitie geen nieuwe slachtoffers maakt maar voor alle partijen een stap vooruit is.

Pin It on Pinterest

Share This